Deutsche Saatveredelung AG (DSV)
PDF Karta Produktu

COUNTRY Użytek Trwały 2001 Podsiew bez koniczyny

COUNTRY Trwałe Użytki Zielone

Wydajna mieszanka do podsiewu na intensywne użytki zielone.


• Duża zdolność konkurecyjna dzięki szybkiemu rozwojowi początkowemu życic trwałych
• Równomierne plony dzięki udziałowi życic z wszystkich grup wczesności
• Wysoki udział odmian późnych dla zwiększenia elastyczności użytkowania
• Wyszukany skład odmianowy utrzymujący jakość paszy objętościowej

Forma siewu Podsiew

Skład

Udział Gatunki
60% życica trwała późna (VALERIO, SHERLOCK, HURRICANE)
20% życica trwała średnia (LIDELTA)
20% życica trwała wczesna (KARATOS)

Wskazówki uprawowe

Podsiew 40 kg/ha nowy zasiew, 20 – 25 kg/ha podsiew (7 – 10 kg/ha kilkakrotnie w roku)
Użytkowanie: 4 – 5 razy w roku

Stanowisko

Suche Normalne Wilgotne Torfowe Pogórze
º ••• •••
••• = szczególnie polecana | •• = polecana | = ograniczone stosowanie | o = brak danych

Użytkowanie

Pastwisko Kośno-pastwiskowe Kośne Ekstensywne
••• ••• ••• º
••• = szczególnie polecana | •• = polecana | = ograniczone stosowanie | o = brak danych

W przypadku niedostępności poszczególnych odmian, mogą one zostać zastąpione przez inne o porównywalnej wartości.

Szanujemy Państwa prywatność!

Informujemy, iż na tej stronie korzystamy z plików cookie i anonimowych technik analizy (analiza sieci Matomo), w celu uczynienia naszej witryny jak najbardziej przyjazną dla użytkownika.

Ponadto chcielibyśmy ocenić wizyty na naszej stronie internetowej (śledzenie sieci) w celu optymalnego dostosowania naszej witryny do Państwa potrzeb. Mogą Państwo w dowolnym momencie odwołać lub wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych, klikając link „polityka prywatności” na dole tej strony. W tym miejscu znajdują się również dodatkowe informacje na temat (odwołania) praw w odniesieniu do RODO i wytycznych dotyczących prywatności i łączności elektronicznej.

Zgadzam się na anonimową analizę sieci Kontynuuj tylko z niezbędnymi plikami cookie