Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Kalkulator porównawczy Podsiew / Stara ruń

Obliczanie rocznego przychodu uzyskiwanego z regularnego podsiewu:
Krok 1. - Obliczanie rocznego przychodu z regularnego podsiewu - kolumna lewa: Proszę wprowadzić poszczególne wartości dla starej runi i wartości docelowe dla runi po podsiewie.
Krok 2. - Obliczanie rocznych kosztów przeprowadzenia podsiewu - kolumna środkowa: Poszczególne koszty zmienne dla podsiewu mogą pozostać bez zmian lub zostać zmienione wg własnych danych.
Krok 3. - Obliczanie zysku z podsiewu osiąganego w ciągu pięciu lat - kolumna prawa: Proszę wprowadzić areał obliczanego pola. Obliczony zysk z podsiewu wyświetli się na wykresie.

Nasze mieszanki COUNTRY znajdą Państwo tutaj.

Roczny przychód z podsiewu z 1 ha
Użytek zielony(4 pokosy)
Stara ruń
Podsiew
Plon s.m.[dt / ha]
Koncentracja energii[MJ NEL / kg]
Wartość 10 MJ NEL
Wartość kiszonki z ha
10.000
10.000

Roczny przychód z podsiewu

Roczny przychód
z podsiewu
530
Koszty wykonania zabiegu na 1 ha
Inwestycja
Koszty nasion
Koszty wykonania zabiegu
Wałowanie
Zwalczanie chwastów - herbicyd i zabieg
Koszty całkowite
4.000
Cykl podsiewu w latach
3
Roczne koszty zabiegu
53
Zysk w ciągu pięciu lat

Przychody minus koszty po 5 latach

Powierzchnia
Szanujemy Państwa prywatność!

Informujemy, iż na tej stronie korzystamy z plików cookie i anonimowych technik analizy (analiza sieci Matomo), w celu uczynienia naszej witryny jak najbardziej przyjazną dla użytkownika.

Ponadto chcielibyśmy ocenić wizyty na naszej stronie internetowej (śledzenie sieci) w celu optymalnego dostosowania naszej witryny do Państwa potrzeb. Mogą Państwo w dowolnym momencie odwołać lub wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych, klikając link „polityka prywatności” na dole tej strony. W tym miejscu znajdują się również dodatkowe informacje na temat (odwołania) praw w odniesieniu do RODO i wytycznych dotyczących prywatności i łączności elektronicznej.

Zgadzam się na anonimową analizę sieci Kontynuuj tylko z niezbędnymi plikami cookie