Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Kalkulator porównawczy Nowy zasiew / Stara ruń

Obliczanie rocznego przychodu uzyskanego z nowego zasiewu:
Krok 1. - Obliczanie rocznego przychodu z nowego zasiewu - lewa kolumna: Proszę wprowadzić poszczególne wartości dla starej runi i wartości docelowe dla nowej runi.
Krok 2. - Obliczanie rocznych kosztów przeprowadzenia nowego zasiewu - kolumna środkowa: Poszczególne koszty zmienne dla nowego zasiewu mogą pozostać bez zmian lub zostać zmienione wg własnych danych.
Krok 3. - Obliczanie zysku osiągniętego z nowego zasiewu w ciągu trzech lat - kolumna prawa: Proszę wprowadzić areał obliczanego pola. Obliczony zysk z nowego zasiewu wyświetli się na wykresie.

Nasze mieszanki COUNTRY znajdą Państwo tutaj.

Roczny przychód z nowego zasiewu z 1 ha
Użytek zielony (4 pokosy)
Stara ruń
Nowy zasiew
Plon s.m.[dt / ha]
Koncentracja energii[MJ NEL / kg]
Wartość 10 MJ NEL
Wartość kiszonki z ha
10.000
10.000

Roczny przychód z nowego zasiewu z 1 ha

Roczny przychód
z nowego zasiewu
530
Koszty zabiegu na 1 ha
Inwestycje w odnowienie użytków zielonych
Chemiczne zniszczenie starej darni
Maszyny specjalne
Koszty nasion
Wałowanie
Zwalczanie chwastów
Koszenie pielęgnacyjne - podkaszenie
Termin siewu nowego użytku
Utrata plonu w roku zakładania użytku
Zaoszczędzone koszty - jeden pokos mniej
Koszty zabiegu na 1 ha
4.000
Zysk w ciągu 3 lat

Przychód minus koszty po 3 latach

Powierzchnia
Inwestycja spłacona po
1,1 latach
Szanujemy Państwa prywatność!

Informujemy, iż na tej stronie korzystamy z plików cookie i anonimowych technik analizy (analiza sieci Matomo), w celu uczynienia naszej witryny jak najbardziej przyjazną dla użytkownika.

Ponadto chcielibyśmy ocenić wizyty na naszej stronie internetowej (śledzenie sieci) w celu optymalnego dostosowania naszej witryny do Państwa potrzeb. Mogą Państwo w dowolnym momencie odwołać lub wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych, klikając link „polityka prywatności” na dole tej strony. W tym miejscu znajdują się również dodatkowe informacje na temat (odwołania) praw w odniesieniu do RODO i wytycznych dotyczących prywatności i łączności elektronicznej.

Zgadzam się na anonimową analizę sieci Kontynuuj tylko z niezbędnymi plikami cookie