Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Polityka prywatności

 

1.  Przegląd ochrony danych 

 

Ogólne

Poniżej znajduje się prosty przegląd tego, co dzieje się z twoimi danymi osobowymi, kiedy odwiedzasz naszą stronę. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których możesz zostać osobiście zidentyfikowany. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności znajdującej się poniżej.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Dane zgromadzone na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora znajdują się w wymaganiach prawnych strony internetowej.

Jak zbieramy Twoje dane?

Niektóre dane są gromadzone, gdy je nam udostępnisz. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Dane te to przede wszystkim dane techniczne, takie jak przeglądarka i system operacyjny, z których korzystasz lub kiedy uzyskałeś dostęp do strony. Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego używamy twoich danych?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Inne dane mogą służyć do analizy sposobu korzystania z witryny przez odwiedzających.

Jakie masz prawa dotyczące twoich danych?

Zawsze masz prawo żądać informacji o przechowywanych danych, ich pochodzeniu, odbiorcach i celu ich gromadzenia bez żadnych opłat. Masz również prawo żądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z adresu podanego w informacji prawnej, jeśli masz dalsze pytania dotyczące kwestii prywatności i ochrony danych. Możesz oczywiście złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych.

Analityka i narzędzia innych firm

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej można wykonywać analizy statystyczne dotyczące zachowania podczas surfowania. Dzieje się tak głównie za pomocą plików cookie i analiz. Analiza twoich zachowań podczas surfowania jest zwykle anonimowa, tzn. Nie będziemy w stanie zidentyfikować Cię z tych danych. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, używając określonych narzędzi. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

Możesz się sprzeciwić tej analizie. Poinformujemy Cię poniżej o tym, jak korzystać z opcji w tym zakresie.

 

2.  Informacje ogólne i informacje obowiązkowe  

Ochrona danych

Operatorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę swoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

Jeśli korzystasz z tej strony internetowej, zbierane będą różne dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie dane, z którymi można osobiście zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób iw jakim celu tak się dzieje.

Należy pamiętać, że dane przesyłane za pośrednictwem Internetu (np. Za pośrednictwem wiadomości e-mail) mogą podlegać naruszeniom bezpieczeństwa. Całkowita ochrona twoich danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja dotycząca strony odpowiedzialnej za tę stronę

Stroną odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Deutsche Saatveredelung AG
Weissenburger Straße 5
59557 Lippstadt

Telefon: +49 2941 296 0
E-Mail: datenschutz@dsv-saaten.de

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub skargi dotyczące ochrony danych w Deutsche Saatveredelung AG, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem  datenschutz@dsv-saaten.de.

Stroną odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie twoich danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, mając na uwadze przyszły efekt. Nieformalny e-mail, który zgłasza tę prośbę, jest wystarczający. Dane przetworzone przed otrzymaniem wniosku mogą nadal być legalnie przetwarzane.

Prawo do składania skarg u organów regulacyjnych

Jeżeli doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych, osoba, której to dotyczy, może wnieść skargę do właściwych organów regulacyjnych. Właściwym organem regulacyjnym w kwestiach związanych z ustawodawstwem w zakresie ochrony danych jest urzędnik ds. Ochrony danych w państwie niemieckim, w którym znajduje się siedziba naszej firmy. Lista inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy automatycznie dostarczonej do ciebie lub strony trzeciej w standardowym formacie do odczytu maszynowego. Jeśli potrzebujesz bezpośredniego transferu danych do innej odpowiedzialnej strony, zostanie to zrobione tylko w zakresie technicznie wykonalnym.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i dla ochrony przesyłanych poufnych treści, takich jak zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny. Możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie w linii adresowej przeglądarki, gdy zmieni się z "http: //" na "https: //", a ikona kłódki wyświetli się w pasku adresu przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przeniesione do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Zaszyfrowane płatności na tej stronie internetowej

Jeśli zawrzesz umowę, która wymaga przesłania nam informacji o płatności (np. numer konta dla poleceń zapłaty), będziemy wymagać tych danych, aby przetworzyć Twoją płatność.

Płatności transakcji wykorzystujące powszechne sposoby płatności (Visa / MasterCard, polecenie zapłaty) są dokonywane tylko za pośrednictwem zaszyfrowanych połączeń SSL lub TLS. Możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie w linii adresowej przeglądarki, gdy zmieni się z "http: //" na "https: //", a ikona kłódki w Twojej przeglądarce jest widoczna.

W przypadku zaszyfrowanej komunikacji, wszelkie szczegóły płatności nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie.

Zezwala się na prawo, w każdym momencie masz prawo do bezpłatnego przekazywania informacji na temat wszystkich przechowywanych danych osobowych, jak również ich pochodzenia, odbiorcę i cel, dla którego został przetworzony. Masz również prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możesz w każdej chwili skontaktować się z nami, korzystając z adresu podanego w naszym powiadomieniu prawnym, jeśli masz dalsze pytania na temat danych osobowych.

Przesłanka do promocyjnych e-maili.

Niniejszym wyraźnie zakazujemy wykorzystywania danych kontaktowych publikowanych w kontekście wymagań prawnych dotyczących strony internetowej w odniesieniu do wysyłania materiałów promocyjnych i informacyjnych, których wyraźnie nie zażądano. Operator strony zastrzega sobie prawo do podjęcia określonych działań prawnych, jeśli otrzyma niezamówione materiały reklamowe, takie jak spam e-mailowy.

 

3.  Funkcjonariusz ds. ochrony danych

Ustawowy inspektor ochrony danych

Wybraliśmy inspektora ochrony danych dla naszej firmy.

Biehn & Professionals GmbH
Wiesenstraße 32
33397 Rietberg-Mastholte
Niemcy

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, uwagi lub skargi dotyczące ochrony danych w Deutsche Saatveredelung AG, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych na  datenschutz@dsv-saaten.de.

 

4.  Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Niektóre z naszych stron internetowych używają plików cookie. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi i nie zawierają żadnych wirusów. Dzięki plikom cookie nasza strona jest bardziej przyjazna dla użytkownika, wydajniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane "pliki cookie sesji". Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Inne pliki cookie pozostają w pamięci urządzenia, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki podczas następnej wizyty na stronie.

Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby informowała Cię o używaniu plików cookie, aby można było zdecydować, czy przyjmować lub odrzucać pliki cookie. Alternatywnie przeglądarka może być skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub aby zawsze je odrzucać lub automatycznie usuwała pliki cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej strony internetowej.

Pliki cookie niezbędne do umożliwienia komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia pewnych funkcji, które chcesz wykorzystać (np. Koszyk na zakupy) są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia zoptymalizowanej usługi bez błędów technicznych. Jeśli przechowywane są również inne pliki cookie (takie jak te wykorzystywane do analizy zachowania podczas surfowania), będą one traktowane osobno w niniejszych zasadach prywatności.

Pliki dziennika użytkownika

Dostawca witryny automatycznie zbiera i przechowuje informacje, które przeglądarka automatycznie przesyła do nas w "plikach dziennika serwera". Są to:

  • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Te dane nie będą łączone z danymi z innych źródeł.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 (1) (f) DSGVO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub na środki wstępne do umowy.

Formularz kontaktowy.

Jeśli wyślesz nam pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, pobieramy dane wprowadzone do formularza, w tym dane kontaktowe, które podasz, aby odpowiedzieć na twoje pytanie i wszelkie dalsze pytania. Nie udostępniamy tych informacji bez Twojej zgody.

Przetworzymy wszelkie dane, które wprowadzisz do formularza kontaktowego, wyłącznie za Twoją zgodą w ramach art. 6 (1) (a) DSGVO. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Nieformalny e-mail, który zgłasza tę prośbę, jest wystarczający. Dane przetwarzane przed otrzymaniem wniosku mogą nadal być legalnie przetwarzane.

Zachowamy dane podane w formularzu kontaktowym, dopóki nie zażądasz ich usunięcia, nie cofniesz zgody na ich przechowywanie lub nie będzie już potrzebny cel jego przechowywania (np. spełniając twoją prośbę). Wszelkie obowiązkowe przepisy ustawowe, szczególnie te Informacje na temat obowiązkowych okresów przechowywania danych pozostają nienaruszone przez to postanowienie.

Rejestracja na tej stronie internetowej

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji oferowanych tutaj. Dane wejściowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu korzystania z odpowiedniej witryny lub usługi, dla których zostały zarejestrowane. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji należy podać w całości. W przeciwnym razie odrzucimy Twoją rejestrację.

Aby poinformować Cię o ważnych zmianach, takich jak te w zakresie naszej witryny lub zmian technicznych, wykorzystamy adres e-mail podany podczas rejestracji.

Przetworzymy dane dostarczone podczas rejestracji tylko na podstawie Twojej zgody według art. 6 (1) (a) DSGVO. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, mając na uwadze przyszły efekt. Nieformalny e-mail, który zgłasza tę prośbę, jest wystarczający.

 Dane przetwarzane przed otrzymaniem wniosku mogą nadal być legalnie przetwarzane. Przechowujemy dane gromadzone podczas rejestracji tak długo, jak długo jesteś zarejestrowany na naszej stronie internetowej. Ustawowe okresy przechowywania pozostają niezmienione.

Przetwarzanie danych (dane klientów i umowy)

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do ustanowienia lub modyfikacji stosunków prawnych z nami (dane podstawowe). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków wstępnych do umowy. Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe podczas uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej (dane użytkowania) tylko w zakresie wymaganym do umożliwienia Ci dostępu do naszej usługi lub do wystawienia rachunku za to samo.

Dane klienta zostaną usunięte po zakończeniu zamówienia lub wypowiedzeniu relacji biznesowych. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Dane przesyłane przy zawieraniu umowy ze sklepami internetowymi, sprzedawcami detalicznymi i zamówieniami pocztowymi

Przekazujemy dane umożliwiające identyfikację osobom trzecim tylko w zakresie wymaganym do spełnienia warunków umowy, na przykład do firm powierzonych do dostarczenia towaru do Twojej lokalizacji lub banki powierzone w celu przetworzenia Twoich płatności. Twoje dane nie zostaną przekazane w żadnym innym celu, chyba że wyrazisz na to wyraźną zgodę. Twoje dane nie zostaną ujawnione stronom trzecim w celach reklamowych bez Twojej wyraźnej zgody.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 (1) (b) DSGVO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub na środki wstępne do umowy.

Dane przekazane przy rejestracji w celu świadczenia usług i treści cyfrowych

Przekazujemy dane umożliwiające identyfikację osobom trzecim tylko w zakresie wymaganym do spełnienia warunków umowy z nami, na przykład, do banków, którym powierzono przetwarzanie płatności.

Twoje dane nie zostaną przekazane w żadnym innym celu, chyba że wyrazisz na to wyraźną zgodę. Twoje dane nie zostaną ujawnione stronom trzecim w celach reklamowych bez Twojej wyraźnej zgody.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków wstępnych do umowy.

 

5.  Analityka i reklama

Matomo (dawniej Piwik)

Ta strona internetowa korzysta z usługi analityki internetowej Open Source Matomo. Matomo używa tak zwanych "ciasteczek". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez Ciebie. W tym celu informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej witryny są przechowywane na naszym serwerze. Adres IP jest anonimizowany przed jego zapisaniem.

Pliki cookie Matomo pozostają na Twoim urządzeniu do momentu ich usunięcia.

Przechowywanie plików cookie Matomo opiera się na art. 6 (1) (f) DSGVO. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno witrynę internetową, jak i reklamę.

Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny nie będą ujawniane stronom trzecim. Możesz zapobiec zapisywaniu tych plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Pragniemy jednak zaznaczyć, że może to oznaczać, że nie będzie można korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej.

Jeśli nie zgadzasz się z przechowywaniem i korzystaniem z danych, możesz wyłączyć tę funkcję tutaj. W takim przypadku plik cookie rezygnacji będzie przechowywany w przeglądarce, aby uniemożliwić Matomo przechowywanie danych użytkowania. Jeśli usuniesz pliki cookie, będzie to oznaczać, że plik cookie rezygnacji również zostanie usunięty. Następnie powinieneś ponownie go aktywować po powrocie na naszą stronę, jeśli chcesz, aby Twoja aktywność nie była śledzona.

6. Biuletyn

Dane biuletynu

Jeśli chciałbyś otrzymywać nasz biuletyn, wymagamy podania poprawnego adresu e-mail oraz informacji, które pozwalają nam potwierdzić, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i zgadzasz się na otrzymywanie tego biuletynu. Żadne dodatkowe dane nie są gromadzone lub są zbierane tylko na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych tylko do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim.

Przetworzymy wszelkie dane, które wprowadzisz do formularza kontaktowego tylko za Twoją zgodą według art. 6 (1) (a) DSGVO. Możesz cofnąć zgodę na przechowywanie swoich danych i adresu e-mail, a także ich wykorzystanie do wysyłania biuletynu w dowolnym momencie, np. poprzez link "wypisz się" w newsletterze. Dane przetwarzane przed otrzymaniem wniosku mogą nadal być legalnie przetwarzane.

Dane podane podczas rejestracji do newslettera będą wykorzystywane do dystrybucji biuletynu do momentu anulowania subskrypcji, gdy dane zostaną usunięte. Dane, które przechowujemy dla innych celów (np. Adresy e-mail dla obszaru członków) pozostają nienaruszone.

Newsletter2Go

Ta strona internetowa wykorzystuje Newsletter2Go do wysyłania biuletynów. Dostawcą tej usługi jest Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Straße 8, 10787 Berlin, Germany.

Newsletter2Go to usługa, która organizuje i analizuje dystrybucję biuletynów. Dane, które prześlesz do naszego newslettera, będą przechowywane na serwerach Newsletter2Go w Niemczech.

Jeśli nie chcesz, aby Twój biuletyn był analizowany przez Newsletter2Go, będziesz musiał zrezygnować z otrzymywania biuletynu. W tym celu podajemy link w każdym wysyłanym biuletynie. Możesz również wypisać się z biuletynu bezpośrednio na stronie internetowej.

Analiza danych za pomocą Newsletter2Go

Korzystamy z usługi Newsletter2Go, aby analizować nasze kampanie biuletynów. Dzięki temu możemy ustalić, czy wiadomość z biuletynem została otwarta i które linki kliknąłeś. W ten sposób możemy dowiedzieć się, jak często klikane są różne linki.

Ponadto możemy sprawdzić, czy pewne działania mają miejsce po kliknięciu na te linki (współczynnik konwersji). Możemy w ten sposób ustalić, czy kliknięcie linku w biuletynie doprowadziło do zakupu, na przykład.

Biuletyn2Go umożliwia również klasyfikację odbiorców biuletynu do różnych kategorii (klastrowanie). Na przykład odbiorcy biuletynu mogą być podzieleni według płci, preferencji osobistych (na przykład wegetariańskich lub nie wegetariańskich) lub relacji z klientem (np. Istniejącego lub potencjalnego klienta). Dzięki temu możemy dostosować biuletyny do odpowiednich grup docelowych.

Szczegółowe informacje na temat funkcji Newsletter2Go znajdują się pod następującym linkiem: https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/.

Podstawa prawna

 Przetwarzanie danych opiera się na Art. 6 (1) (a) DSGVO. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Dane przetwarzane przed otrzymaniem wniosku mogą nadal być legalnie przetwarzane.

Czas przechowywania

Dane dostarczone podczas rejestracji do newslettera będą wykorzystywane do dystrybucji biuletynu do momentu anulowania subskrypcji, gdy dane te zostaną usunięte z naszych serwerów i tych z Newsletter2Go. Dane, które przechowujemy dla innych celów (np. Adresy e-mail dla członków) pozostają niezmienione.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz politykę prywatności Newsletter2Go na  https://www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/.

Zakończenie zewnętrznej umowy na przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę przetwarzania danych z firmą Newsletter2Go, w ramach której potrzebujemy serwisu Newsletter2Go, aby chronić dane naszych klientów i nie ujawniać tych danych stronom trzecim. Można go pobrać tutaj:   https://www.newsletter2go.de/docs/datenschutz/ADV_Muster_Newsletter2Go_GmbH_latest_Form.pdf?x48278.

 

7.  Wtyczki i narzędzia

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu uatrakcyjnienie naszej witryny i ułatwienie lokalizacji wskazanych przez nas miejsc na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) (f) DSGVO.

Dalsze informacje na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w deklaracji ochrony danych Google pod adresem

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


Szanujemy Państwa prywatność!

Informujemy, iż na tej stronie korzystamy z plików cookie i anonimowych technik analizy (analiza sieci Matomo), w celu uczynienia naszej witryny jak najbardziej przyjazną dla użytkownika.

Ponadto chcielibyśmy ocenić wizyty na naszej stronie internetowej (śledzenie sieci) w celu optymalnego dostosowania naszej witryny do Państwa potrzeb. Mogą Państwo w dowolnym momencie odwołać lub wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych, klikając link „polityka prywatności” na dole tej strony. W tym miejscu znajdują się również dodatkowe informacje na temat (odwołania) praw w odniesieniu do RODO i wytycznych dotyczących prywatności i łączności elektronicznej.

Zgadzam się na anonimową analizę sieci Kontynuuj tylko z niezbędnymi plikami cookie