Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Jak zbierać obfite plony?

Wysiew

Wysiew nasion powinien być możliwie płytki (1-2 cm), w glebę o drobnej gruzełce, dobrze osiadłą. W czasie suszy lub, jeżeli gleba jest zbyt zbrylona zaleca się zwałowanie jej po siewie. Terminy siewu mogą być różne w zależności od sposobu wykorzystania:

• Uprawa z użytkowaniem jesiennym: lipiec do połowy sierpnia (konieczna wysokość roślin przed spoczynkiem zimowym 10cm)

• Uprawa bez użytkowania jesiennego: połowa sierpnia do połowy września

• Uprawa przy wysiewie wiosennym: marzec do początku maja


Nawożenie

Nawożenie podstawowe ustala się na podstawie zasobności gleby i oczekiwań plonowania. W przypadku średniej zasobności gleby i czterokrotnym użytkowaniu w ciągu sezonu należy zastosować 80-120 kg/ha P 2O 5, 150-250 kg K 2O oraz 50-90 kg/ha MgO (wartości orientacyjne). Nawożenie fosforowe można zastosować w jednej dawce, natomiast potasowe sensownie byłoby podzielić na dwie dawki, dobrze jeżeli zastosujemy potas po drugim i ostatnim pokosie. Składniki pokarmowe pochodzące z gnojowicy będą bardzo dobrze spożytkowane. Nawożenie N zaleca się zastosować przed pierwszym pokosem w ilości ok. 80-100 kg/ha. W przypadku rokowań dobrych plonów, przed drugim odrostem można podać ok. 60-80 kg/ha, na dalsze odrosty 40-60 kg/ha. W mieszankach z koniczynami należy zredukować nawożenie azotowe w poszczególnych pokosach proporcjonalnie do udziału motylkowych w runi. Przyjmuje się, że na każdy procent udziału nasion roślin motylkowych w mieszance można ograniczyć nawożenie azotowe średnio o 4 kg N/ha. 


Użytkowanie

Dobrze prowadzone użytki zielone na gruntach ornych dostarczają w pełnym roku użytkowania plonów pomiędzy 130 a 180 dt/ha suchej masy. Obok plonu decydujące znaczenie ma jakość paszy. Optymalnym okresem koszenia dla uzyskania w produkcji najlepszej jakości paszy podstawowej jest początek kłoszenia. Ten termin jest także odpowiedni dla mieszanek traw z koniczyną, ponieważ w tym czasie koniczyny są w stadium zielonego pąka.


Pielęgnacja

Na terenach zagrożonych występowaniem ploniarki zbożówki może ona powodować straty plonu aż do 50%.W takim przypadku sensowne jest stosowanie insektycydu w stadium 1-3 liści. Stosowanie herbicydów jest konieczne tylko przy silnym zachwaszczeniu jesienią. Alternatywnym wyjściem byłoby przeprowadzenie koszenia pielęgnacyjnego.

 

Szanujemy Państwa prywatność!

Informujemy, iż na tej stronie korzystamy z plików cookie i anonimowych technik analizy (analiza sieci Matomo), w celu uczynienia naszej witryny jak najbardziej przyjazną dla użytkownika.

Ponadto chcielibyśmy ocenić wizyty na naszej stronie internetowej (śledzenie sieci) w celu optymalnego dostosowania naszej witryny do Państwa potrzeb. Mogą Państwo w dowolnym momencie odwołać lub wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych, klikając link „polityka prywatności” na dole tej strony. W tym miejscu znajdują się również dodatkowe informacje na temat (odwołania) praw w odniesieniu do RODO i wytycznych dotyczących prywatności i łączności elektronicznej.

Zgadzam się na anonimową analizę sieci Kontynuuj tylko z niezbędnymi plikami cookie