Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Jak prawidłowo założyć nowy użytek zielony

Mechaniczne odnawianie użytków zielonych

Przy mechanicznym odnawianiu użytków zielonych proponuje się najpierw zniszczenie starej darni za pomocą frezarki lub brony talerzowej zanim zostanie ona zaorana. W celu usunięcia uporczywych chwastów sensownym byłoby zastosowanie herbicydu o działaniu totalnym. Sam siew powinien odbywać się w glebę osiadłą. Czasem konieczne może być wałowanie jej przed i po siewie. Wysiew nasion powinien być płytki (1-2 cm) i w wąskich rzędach lub, jeżeli to nie jest możliwe, metodą „na krzyż” połową ilości dawki siewu. Taki sposób wysiewu zapewni nam szybkie i równomierne zwarcie runi.


Bezorkowa metoda odnawiania użytków zielonych

Metodę bezorkową stosuje się na glebach, nie nadających się do orki (mocno zakamienione, torfy niskie). Starą ruń o wysokości ok. 15 cm, opryskuje się herbicydem o działaniu totalnym. Właściwy siew należy wykonać siewnikiem z redlicami posiadającymi krój talerzowy lub specjalnym siewnikiem do podsiewu. Rzędy powinny być jak najwęższe lub należy wykonać wysiew „na krzyż” połową ilości nasion. Wałowanie po siewie zapewnia nasionom kontakt z glebą i dostęp do wody. W obu przypadkach odnawianie użytków zielonych najlepiej jest wykonać w terminach: wiosną –do końca kwietnia i latem od połowy lipca do połowy sierpnia.


Dalsze działania wpływają na długotrwały sukces

Nowe zasiewy są w początkowym okresie rozwoju narażone na silną konkurencję ze strony chwastów. W wysiewie lipiec/sierpień jednak, presja chwastów jest z reguły wyraźnie słabsza niż  w podczas wysiewu wiosennego. W każdym jednak przypadku presja chwastów w nowo założonych użytkach powinna zostać ograniczona przez wczesny wypas lub tzw. koszenie odchwaszczające. Poprzez te działania nastąpi jednocześnie pobudzenie roślin do krzewienia. W roku siewu powinniśmy zrezygnować z ewentualnego wylewania gnojowicy.


Wskazówka:

Przy wiosennym wysiewie możemy zastosować domieszkę10 kg/ha życicy westerwoldzkiej  w postaci np. mieszanki Futtertrio, jako rośliny ochronnej, która osłabi presję chwastów i jednocześnie wpłynie korzystnie na plon zielonej masy w roku siewu.


Szanujemy Państwa prywatność!

Informujemy, iż na tej stronie korzystamy z plików cookie i anonimowych technik analizy (analiza sieci Matomo), w celu uczynienia naszej witryny jak najbardziej przyjazną dla użytkownika.

Ponadto chcielibyśmy ocenić wizyty na naszej stronie internetowej (śledzenie sieci) w celu optymalnego dostosowania naszej witryny do Państwa potrzeb. Mogą Państwo w dowolnym momencie odwołać lub wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych, klikając link „polityka prywatności” na dole tej strony. W tym miejscu znajdują się również dodatkowe informacje na temat (odwołania) praw w odniesieniu do RODO i wytycznych dotyczących prywatności i łączności elektronicznej.

Zgadzam się na anonimową analizę sieci Kontynuuj tylko z niezbędnymi plikami cookie