Profil

ROSSIMONTE to bardzo ciekawa życica trwała diploidalna z grupy późno dojrzewającej. Na holenderskiej liście rekomendacyjnej ROSSIMONTE wykazuje wysoki plon suchej masy, szczególnie w drugim pokosie i nadaje się zarówno do koszenia, jak i wypasu. Zaletą bardzo późnego kłoszenia jest to, że czas wypasu jest niezwykle długi. Pozwala to na wykorzystanie dużej ilości trawy pod wypas, zanim pojawią się kłosy i pogorszy się jakość paszy. Ponadto w różnych próbach ROSSIMONTE wykazał zwiększoną strawność ściany komórkowej w porównaniu z innymi odmianami późnego, diploidalnego segmentu, i dlatego otrzymał nagrodę Milk Index.

  • Ponadprzeciętna strawność ściany komórkowej
  • Wysokie plony
  • Bardzo dobra stabilność
  • Dobra wytrzymałość i gęstość darni

Przydatność

Ploidalność diploid
Dojrzałość późna
Ploidalność diploid
Dojrzałość późna

Cechy agronomiczne

Wczesny rozwój wzrostu
4
od niskich do średnich
Wczesny rozwój wzrostu
4
od niskich do średnich

Skłonność do

Zimotrwalosc
5
pożywka
Przychylać się
6
średnio- lub silny
Powstanie kwiatostanów w następstwie
3
Niski poziom
Zimotrwalosc
5
pożywka
Przychylać się
6
średnio- lub silny
Powstanie kwiatostanów w następstwie
3
Niski poziom

Właściwości plonu

Trwałość
6
średni do wysokiego
Gęstość runi
6
średnio- lub gęsty
Wydajność suchej masy
6
średni do wysokiego
Plon suchej masy - I pokos
6
średni do wysokiego
Plon suchej masy - dalsze cięcia
6
średni do wysokiego
Trwałość
6
średni do wysokiego
Gęstość runi
6
średnio- lub gęsty
Wydajność suchej masy
6
średni do wysokiego
Plon suchej masy - I pokos
6
średni do wysokiego
Plon suchej masy - dalsze cięcia
6
średni do wysokiego

Podatności

Rdza
5
pożywka

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2020 oraz wyniki własne.

Rdza
5
pożywka

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2020 oraz wyniki własne.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 10/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.