Powiaty

augustowski, bartoszycki, braniewski, elbląski, ełcki, giżycki, gołdapski, grajewski, kętrzyński, kolneński, lidzbarski, moniecki, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, sejneński, suwalski, szczycieński, węgorzewski

Miasto Elbląg na prawach powiatu,
Miasto Olsztyn na prawach powiatu,
Miasto Suwałki na prawach powiatu