data: 2014

Z dużą przyjemnością chcemy poinformować Państwa o tym, że na tegorocznych  14. Międzynarodowych Targach Ferma Bydła w Łodzi nasza lucerna siewna PLANET została wyróżniona  złotym medalem. Targi Bydła to największa branżowa impreza targowa w Polsce, którą odwiedza około 30.000 gości. Lucerna PLANET otrzymała to wysokie wyróżnienie za znakomite parametry najważniejszych cech charakteryzujących tą odmianę – wysokie plony suchej i świeżej masy, wysoki plon białka, bardzo dobrą zimotrwałość i zdrowotność. Ze względu na te właściwości lucerna Planet jest bardzo chętnie uprawiana przez rolników nie tylko w Polsce. Ponadto lucerna PLANET jest odmianą wzorcową w badaniach rejestrowych nowych odmian w COBORU.

Złoty medal Targów Ferma 2014 wręczyli Pani Wiceminister Krystyna Gurbiel i Prezes DLG AgroFood Ludwik Apolinarski, a odebrał przedstawiciel DSV Polska Jerzy Trościanko