TERRALIFE® -SOLANUM ORGANIC

PDF KARTA PRODUKTU

Profil

TerraLife® -Solanum Organic to harmonijnie skomponowana mieszanka grubo- i drobnonasiennych, szybko rosnących roślin bobowatych w połączeniu z roślinami niebobowatymi. Pasuje szczególnie dobrze do płodozmianu z ziemniakami. Dzięki zdolności ukorzeniania niektóre gatunki są w stanie przebić się przez zbite warstwy gleby. Oprócz stabilizacji struktury gleby, dzięki wysokiemu udziałowi roślin bobowatych wiązany jest azot atmosferyczny. Poza tym ta mieszanka pozostawia po sobie dobrą sprawność gleby i działa humusotwórczo.

Skład

69.3% Bobowate
13.3% Krzyżowe
groch pastewny, wyka jara, seradela, koniczyna aleksandryjska, koniczyna squarosum, owies szorstki, rzodkiew oleista, słonecznik, len oleisty, łubin gorzki
69.3% Bobowate
13.3% Krzyżowe
groch pastewny, wyka jara, seradela, koniczyna aleksandryjska, koniczyna squarosum, owies szorstki, rzodkiew oleista, słonecznik, len oleisty, łubin gorzki

Forma wysiewu

siew czysty, siew w mulcz, siew bezpośredni, rozsiewacz na agregacie uprawowym, dron
siew czysty, siew w mulcz, siew bezpośredni, rozsiewacz na agregacie uprawowym, dron

Płodozmiany

Ziemniaki, Zboża, Kukurydza, Burak cukrowy
Ziemniaki, Zboża, Kukurydza, Burak cukrowy

Wskazówki uprawowe

Ilość wysiewu 40 - 45 kg/ha
Termin wysiewu od końca lipca do końca sierpnia
Użytkowanie uprawa współrzędna, normalny termin siewu, wysoki procent roślin bobowatych
Ilość wysiewu 40 - 45 kg/ha
Termin wysiewu od końca lipca do końca sierpnia
Użytkowanie uprawa współrzędna, normalny termin siewu, wysoki procent roślin bobowatych

Produkujemy ekologiczne mieszanki COUNTRY i TerraLife® zgodnie z wymogami, przepisami i regulacjami UE oraz wytycznymi poszczególnych krajów członkowskich. Nasze kompleksowe portfolio obejmuje mieszanki zawierające co najmniej 70% składników ekologicznych. Jeśli poszczególny gatunek lub odmiana jest niedostępny, zostanie zastąpiony zbliżonym w działaniu odpowiednikiem. Wytyczne UE dotyczące mieszanek ekologicznych różnią się w zależności od kraju, dlatego stosowanie mieszanek ekologicznych z konwencjonalnymi składnikami musi zostać wcześniej wyjaśnione z odpowiednim organem regulacyjnym dla nasion ekologicznych w danym kraju i, na żądanie, przez ten organ zatwierdzone.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 03/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.