Profil

Odmiana tetraploidalnej koniczyny czerwonej TAIFUN wykazuje dobry potencjał plonowania, zwłaszcza w pierwszym pokosie. Wraz z dobrą wytrzymałością i wysoką zawartością białka, TAIFUN jest niezawodną odmianą, która jest również znana i sprawdzona na arenie międzynarodowej.

  • Wysoki potencjał plonowania
  • Wysoka zawartość białka

Ogólny

Ploidalność Tetraploid
Ploidalność Tetraploid

Cechy agronomiczne

Początek kwitnienia
5
pożywka
Wysokość łodygi - pełny rozwój
6
średnio- i długookresowy
Wczesny rozwój wzrostu
4
od niskich do średnich
Początek kwitnienia
5
pożywka
Wysokość łodygi - pełny rozwój
6
średnio- i długookresowy
Wczesny rozwój wzrostu
4
od niskich do średnich

Skłonność do

Zimotrwalosc
5
pożywka
Przychylać się
4
od niskich do średnich
Zimotrwalosc
5
pożywka
Przychylać się
4
od niskich do średnich

Właściwości plonu

Wydajność suchej masy
5
pożywka
Plon suchej masy - I pokos
6
średni do wysokiego
Plon suchej masy - dalsze cięcia
4
od niskich do średnich
Całkowity plon suchej masy w drugim roku
5
pożywka
Trwałość
6
średni do wysokiego
Wydajność suchej masy
5
pożywka
Plon suchej masy - I pokos
6
średni do wysokiego
Plon suchej masy - dalsze cięcia
4
od niskich do średnich
Całkowity plon suchej masy w drugim roku
5
pożywka
Trwałość
6
średni do wysokiego

Jakość

Zawartość białka surowego
6
średni do wysokiego
Zawartość białka surowego
6
średni do wysokiego

Podatności

Pleśń
7
silny

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2020 oraz wyniki własne.

Pleśń
7
silny

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2020 oraz wyniki własne.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 01/2021 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.