TERRALIFE® - MAISPRO TR 50

PDF KARTA PRODUKTU

Profil

TerraLife® - MaisPro TR 50 to idealna mieszanka do płodozmianów z kukurydzą. Wspiera ona mikoryzę w kukurydzy, dzięki temu poprawiając strukturę gleby. W ten sposób gleba osiąga większą stabilność wodną i nośność, a jej uprawa jest ułatwiona. Poprzez intensywne ukorzenienie komponentów mieszanek tworzą się nowe korytarze korzeniowe, które pomagają kukurydzy przede wszystkim w okresach suszy. Skuteczną ochronę przed erozją aż do wiosny zapewniają gatunki zimotrwałe.
W korzystnych warunkach wiosną, wystarczy uprawa międzyplonu na głębokość siewu nasion kukurydzy. W ten sposób kapilary w glebie pozostają nienaruszone, zabezpieczając dostarczanie wody do kiełkującego zarodka.

  • Pozostawia po sobie optymalną strukturę gleby
  • Stymuluje głębokie ukorzenianie
  • Bardzo dobrze wykorzystuje azotu
  • Wymarza

Skład

45.6% Bobowate
11.3% Krzyżowe
kapusta abisyńska, koniczyna aleksandryjska, groch pastewny, koniczyna inkarnatka, len oleisty, koniczyna perska, facelia, Koniczyna czerwona, rzodkiew głęboko korzeniąca, Koniczyna szwedzka, ramtil, seradela, wyka jara, słonecznik, sorgo, koniczyna biała, wyka ozima
45.6% Bobowate
11.3% Krzyżowe
kapusta abisyńska, koniczyna aleksandryjska, groch pastewny, koniczyna inkarnatka, len oleisty, koniczyna perska, facelia, Koniczyna czerwona, rzodkiew głęboko korzeniąca, Koniczyna szwedzka, ramtil, seradela, wyka jara, słonecznik, sorgo, koniczyna biała, wyka ozima

Forma wysiewu

siew czysty, siew w mulcz, siew bezpośredni, rozsiewacz na agregacie uprawowym, dron
siew czysty, siew w mulcz, siew bezpośredni, rozsiewacz na agregacie uprawowym, dron

Płodozmiany

Zboża, Kukurydza
Zboża, Kukurydza

Wskazówki uprawowe

Ilość wysiewu 30 - 35 kg/ha
Termin wysiewu od połowy lipca do końca sierpnia
Użytkowanie uprawa współrzędna, międzyplon ścierniskowy, międzyplon ozimy, nawóz zielony, normalny termin siewu, potencjał N: ok. 80 kg/ha, wysoki procent roślin bobowatych
Ilość wysiewu 30 - 35 kg/ha
Termin wysiewu od połowy lipca do końca sierpnia
Użytkowanie uprawa współrzędna, międzyplon ścierniskowy, międzyplon ozimy, nawóz zielony, normalny termin siewu, potencjał N: ok. 80 kg/ha, wysoki procent roślin bobowatych

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 03/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.