data: 04/2024

Z przyjemnością informujemy, że firma Deutsche Saatveredelung AG (DSV) opracowała nową, bogatą w gatunki mieszankę do siewu współrzędnego przeznaczoną specjalnie do uprawy zbóż. Mieszanka TerraLife®-CerealPro zawiera życicę trwałą, koniczynę białą, koniczynę inkarnatkę, komonicę zwyczajną, babkę lancetowatą, lniankę siewną, len oleisty i facelię.

Z doświadczeń międzyplonowych wiadomo, że zbiorowiska roślinne na wiele sposobów wpływają na życie glebowe, pomagają w budowie stabilniejszych i większych agregatów glebowych, a tym samym poprawiają gospodarkę wodną. Dzięki tej wiedzy skomponowaliśmy nową mieszankę do uprawy współrzędnej ze zbożami TerraLife®-CerealPro. Uprawa współrzędna na różne sposoby oddziałuje na życie w glebie i nie stanowi konkurencji dla zboża. Rośliny bobowate zapewniają dodatkową dawkę azotu, a gatunki takie jak babka lancetowata, facelia czy lnianka tłumią rozwój chwastów. Po zbiorach zbóż niektóre gatunki pozostają i zapewniają idealne zazielenienie w okresie zimy, które chroni glebę przed erozją i wymywaniem składników pokarmowych. Mieszankę TerraLife®-CerealPro wysiewa się od marca do kwietnia w łan zbożowy.

Więcej informacji na temat TerraLife®-CerealPro pod adresem: https://www.dsv-polska.pl/sorte/16594