Wszystkie odmiany zbóż wyhodowane przez hodowców Deutsche Saatveredelung AG, są dystrybuowane na terenie Polski przez firmę Saaten Union Polska Sp. z o.o.

na www.saaten-​​​union.pl

Psze­ni­ca ozima

na www.saaten-​​​union.pl

Jęcz­mień ozimy