Dla nas hodowla roślin to tworzenie czegoś nowego i kształtowanie przyszłości. Dotyczy to nie tylko naszej pracy jako innowacyjnego hodowcy, ale także ekspansji firmy na rynki światowe.

DSV posiada znaczące udziały w znanych firmach z branży nasiennej w Niemczech i za granicą oraz posiada w pełni zależne spółki w Danii, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Polsce, Argentynie, Ukrainie i Kanadzie.

Ponadto nasza sieć na całym świecie jest uzupełniana kompetentnymi partnerami w zakresie hodowli, marketingu i usług.

Ca­na­da

Den­mark

Fran­ce

Ger­ma­ny

Nether­lands

South Ame­ri­ca

Uni­ted King­dom

In­ter­na­tio­nal