Profil

Jako tetraploidalna koniczyna czerwona LARUS jest odmianą o niskiej do średniej podatności na wymarazanie i wysokiej trwałości. Godna uwagi jest dobra zdrowotność i wysoki potencjał plonowania tej odmiany. Dotyczy to w szczególności plonów suchej masy w kolejnych pokosach oraz wysokich plonów sumarycznych suchej masy w drugim głównym roku użytkowania.

  • Wysoka wydajność
  • Dobra odporność na choroby
  • Wysoka wytrzymałość

Ogólny

Ploidalność Tetraploid
Ploidalność Tetraploid

Cechy agronomiczne

Początek kwitnienia
2
bardzo wcześnie i wcześnie
Wysokość łodygi - pełny rozwój
5
pożywka
Wczesny rozwój wzrostu
6
średnio- lub silny
Początek kwitnienia
2
bardzo wcześnie i wcześnie
Wysokość łodygi - pełny rozwój
5
pożywka
Wczesny rozwój wzrostu
6
średnio- lub silny

Skłonność do

Zimotrwalosc
4
od niskich do średnich
Przychylać się
6
średnio- lub silny
Zimotrwalosc
4
od niskich do średnich
Przychylać się
6
średnio- lub silny

Właściwości plonu

Wydajność suchej masy
6
średni do wysokiego
Plon suchej masy - I pokos
6
średni do wysokiego
Plon suchej masy - dalsze cięcia
7
Wysoki
Całkowity plon suchej masy w drugim roku
7
Wysoki
Trwałość
7
Wysoki
Wydajność suchej masy
6
średni do wysokiego
Plon suchej masy - I pokos
6
średni do wysokiego
Plon suchej masy - dalsze cięcia
7
Wysoki
Całkowity plon suchej masy w drugim roku
7
Wysoki
Trwałość
7
Wysoki

Jakość

Zawartość białka surowego
4
od niskich do średnich
Zawartość białka surowego
4
od niskich do średnich

Podatności

Zgnilizna łodygi koniczyny
4
od niskich do średnich
Antraknoza
4
od niskich do średnich
Pleśń
4
od niskich do średnich

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2020 oraz wyniki własne.

Zgnilizna łodygi koniczyny
4
od niskich do średnich
Antraknoza
4
od niskich do średnich
Pleśń
4
od niskich do średnich

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2020 oraz wyniki własne.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 01/2021 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.