Wymagania glebowe

Pod uprawę lucerny najbardziej odpowiednie są gleby kompleksów pszennych, żytniego bardzo dobrego i dobrego oraz zbożowo-pastewnego mocnego (klasa bonitacyjna I-IVa). Optymalne pH wynosi 6,5-7,0.

Najlepszym przedplonem są rośliny okopowe, pod które zastosowano nawozy naturalne. Lucernę uprawia się także po rzepaku i zbożach. Nie powinno się uprawiać lucerny po roślinach strączkowych i innych motylkowatych. Konieczne jest przygotowanie stanowiska odchwaszczonego! Trzeba także unikać takiego pola, na którym stosowano w dużych ilościach herbicydy do odchwaszczania roślin przedplonowych, zwłaszcza kukurydzy, buraków i rzepaku. Ich pozostałości w glebie mogą uszkodzić siewki lucerny.

Lucerna wymaga bardzo dobrze przygotowanej roli. Ważne jest głębokie spulchnienie gleby i usuniecie z pola chwastów. Po zbiorze przedplonu należy zastosować uprawki odchwaszczające, a jesienią wykonać staranną, głęboką orkę zimową. Wiosną niezbędne jest włókowanie i bronowanie. Przedsiewną uprawę gleby najlepiej przeprowadzić agregatem uprawowym. Powierzchnia pola przed siewem powinna być wyrównana i optymalnie wilgotna. W przypadku, gdy wierzchnia warstwa jest nadmiernie spulchniona, trzeba ją lekko zwałować.

Powinno się uwzględnić przede wszystkim silną reakcję lucerny na zakwaszenie gleby oraz jej wymagania pokarmowe. Potrzeba wapnowania wynika z oznaczonej kwasowości i rodzaju gleby. Dawka wapna przeważnie wynosi 1,0-2,5 t/ha. Wapnowanie pola najlepiej zastosować już pod przedplon, a najpóźniej pod orkę zimową. Nawożenie fosforowo-potasowe zależy od zawartości w glebie przyswajalnych form tych składników, uwzględniając potrzeby lucerny oraz rośliny ochronnej. Przedsiewnie wielkość dawek wynosi najczęściej 60-100 kg P2O5 i 100-140 kg K2O na 1 ha. Odpowiednie nawozy najlepiej zastosować w trakcie wykonywania uprawek doprawiających glebę. Tuż przed siewem nasion, zaleca się wysiać niewielką ilość nawozów azotowych – 20 kg/ha. W warunkach wsiewki lucerny w roślinę ochronną dawkę azotu trzeba zwiększyć do około 60-80 kg/ha.

Stosowane są dwa sposoby siewu – bez rośliny ochronnej lub w roślinę ochronną. Zaopatrując się w nasiona odmian o dobrej wartości siewnej wystarczy w korzystnych warunkach wysiew około 15-20 kg lucerny na 1 hektar, w rozstawie rzędów 12-15 cm. Nasiona lucerny powinny być umieszczone płytko w glebie, na głębokości 1-2 cm.  Rośliną ochronną może być zboże jare, głównie jęczmień lub mieszanka poplonowa traw  Futtertrio.Uprawiając lucernę jako wsiewkę w zboża, najpierw wysiewa się zboże, a następnie oddzielnym przejazdem siewnika nasiona lucerny. Należy wybierać niższe odmiany zbóż, odporniejsze na wyleganie. Konieczne jest także zmniejszenie o 1/3 do 1/2 normy wysiewu rośliny ochronnej. W przypadku zastosowania jako rośliny ochronnej mieszanki poplonowej traw Futtertrio wystarczy ok. 7-8 kg/ha tej mieszanki, domieszanej do nasion lucerny i wysianej za jednym przejazdem. Najkorzystniejszy jest wiosenny termin siewu od połowy kwietnia do połowy maja. Możliwy jest także letni siew lucerny, który przeprowadza się bez rośliny ochronnej w czerwcu i lipcu. Nasiona lucerny powinny być zaprawione preparatem grzybobójczym. Zaleca się zastosować szczepionkę bakteryjną . Jeżeli po siewie gleba ulegnie zaskorupieniu, trzeba zastosować lekki wał kolczasty, aby umożliwić równomierne wschody. W roku siewu największym zagrożeniem dla upraw lucerny jest nadmierne zachwaszczenie. Do zwalczania chwastów można stosować herbicydy zalecane przez Instytut Ochrony Roślin. Lucerna uprawiana bez rośliny ochronnej, w roku siewu, po raz pierwszy powinna być koszona najwcześniej w okresie kwitnienia. Przy tym sposobie uprawy do końca września wykonuje się najczęściej dwa zbiory plonu. W przypadku uprawy lucerny jako wsiewki, po zbiorze rośliny ochronnej, odrost lucerny (ściernianki) powinien być skoszony jak najpóźniej, gdy rośliny dobrze się rozrosną. Należy przestrzegać zasady, że ściernianki się nie wypasa, ponieważ młode rośliny lucerny są bardzo wrażliwe na udeptywanie.