TERRALIFE® - HUMUSPLUS 2.1

PDF KARTA PRODUKTU

Profil

Mieszanki koniczyny i trawy zasiane jako wsiewka i pozostawione dalej jako ugór zielony są idealne do uzyskania wysokiego efektu przedplonowego. W mieszance TerraLife® - HumusPlus 2.1 życicę trwałą późną połączono z koniczyną białą w taki sposób, że powstała wolno rosnąca, ale gęsta, dobrze ukorzeniona darń. Tłumi ona chwasty, a tym samym skutecznie zapobiega zachwaszczeniu pola.

  • Szybkie przykrycie gruntu
  • Intensywne ukorzenienie
  • Dobre zwalczanie chwastów

Skład

90% życica trwała (późna)
10% koniczyna biała
90% życica trwała (późna)
10% koniczyna biała

Forma wysiewu

siew czysty, siew w mulcz, siew bezpośredni, rozsiewacz na agregacie uprawowym, siew rzutowy, dron
siew czysty, siew w mulcz, siew bezpośredni, rozsiewacz na agregacie uprawowym, siew rzutowy, dron

Płodozmiany

Rzepak, Zboża, Kukurydza
Rzepak, Zboża, Kukurydza

Wskazówki uprawowe

Ilość wysiewu 40 kg/ha
Wsiewka 15 kg/ha
Termin wysiewu od połowy sierpnia do połowy marca
od końca lutego do połowy marca
Użytkowanie mieszanka na zielony ugór, wsiewka, wsiewka w kukurydzę, wsiewka w zboża, nawóz zielony, zimotrwała, średni do niskiego procent roślin bobowatych
Ilość wysiewu 40 kg/ha
Wsiewka 15 kg/ha
Termin wysiewu od połowy sierpnia do połowy marca
od końca lutego do połowy marca
Użytkowanie mieszanka na zielony ugór, wsiewka, wsiewka w kukurydzę, wsiewka w zboża, nawóz zielony, zimotrwała, średni do niskiego procent roślin bobowatych

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 03/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.