Mieszanki TerraLife® zawierają więcej niż pięć gatunków roślin. Właściwości poszczególnych gatunków są inteligentnie połączone i w ten sposób pozytywnie wpływają na płodozmian. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o działaniu roślin zawartych w międzyplonach TerraLife®.

Fa­ce­lia

Phacelia

Gor­czy­ca biała

Sinapis alba

Groch siew­ny, Pe­lusz­ka

Pisum sativum L.

Gryka

Fagopyrum tataricum

Ka­pu­sta abi­syń­ska

Brassica carinata

Ko­ni­czy­na alek­san­dryj­ska

Trifolium alexandrinum L.

Ko­ni­czy­na czer­wo­na

Trifolium pratense L.

Ko­ni­czy­na in­kar­nat­ka

Trifolium incarnatum L.

Ko­ni­czy­na per­ska

Trifolium resupinatum L.

Ko­ni­czy­na szwedz­ka, bia­ło­ró­żow

Trifolium hybridum L.

Ko­ni­czy­na squarrosum

Trifolium squarrosum L.

Kro­kosz bar­wier­ski

Carthamus tinctorius L.

Len ole­isty, Len siew­ny

Linum usitatissimum L.

Lnian­ka, Lnicz­nik siew­ny

Camelina sativa

Łubin

Lupinus angustifolius

Owies na zie­lon­kę

Avena sativa L.

Owies szorst­ki

Avena strigosa

Ram­til

Guizotia abyssinica

Rzod­kiew głę­bo­ko ko­rze­nią­ca

Raphanus sativus L.

Rzod­kiew ole­ista

Raphanus sativus

Se­ra­de­la

Ornitophus sativus

Sło­necz­nik

Helianthus annuus L.

Sor­ghum su­da­nen­se

Sorghum sudanense

Wyka jara, siew­na

Vicia sativa L.

Wyka ozima

Vicia villosa

Ży­ci­ca wie­lo­kwia­to­wa

Lolium multiflorum

Żyto zie­lon­ko­we, pa­szo­we

Secale cereale  L.