Profil

Mieszanka DSV 721 służy do zazieleniania szczególnie suchych i ekstensywnych stanowisk. Głównymi jej składnikami są różne gatunki kostrzew wytrzymałe na warunki suszy. Pomimo powolnego wzrostu w początkowym okresie rozwoju, po kilku miesiącach rozwija się gęsta zielona darń. Nakład pielęgnacyjny jest niski, jedno do dwóch cięć z mulczowaniem trawy w ciągu roku wystarczą do utrzymania darni w dobrym stanie.

  • Trawnik krajobrazowy na słabe i suche gleby
  • Powolny wzrost i ograniczona pielęgnacja

Skład

10% kostrzewa czerwona (kępkowa)
10% kostrzewa czerwona (krótkorozłogowa)
10% kostrzewa czerwona (rozłogowa)
60% kostrzewa owcza
10% życica trwała

Skład mieszanki może ulec pewnym zmianom gatunkowym - zgodnie z normami RSM (Regel Saatgut Mischungen) - nie zmieniając jej przeznaczenia oraz wartości.

10% kostrzewa czerwona (kępkowa)
10% kostrzewa czerwona (krótkorozłogowa)
10% kostrzewa czerwona (rozłogowa)
60% kostrzewa owcza
10% życica trwała

Skład mieszanki może ulec pewnym zmianom gatunkowym - zgodnie z normami RSM (Regel Saatgut Mischungen) - nie zmieniając jej przeznaczenia oraz wartości.

Wskazówki uprawowe

Ilość wysiewu 200 kg/ha
Ilość wysiewu 200 kg/ha

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 01/2021 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.