Profil

YOUPI to późna, tetraploidalna życica trwała, która została nagrodzona znakiem jakości Milk Index ze względu na doskonałą strawność. Oprócz jakości paszy YOUPI imponuje również bardzo dobrą odpornością na rdzę i zrównoważonymi, wysokimi plonami.

  • Doskonała jakość paszy
  • Bardzo dobra odporność na rdzę
  • Zrównoważone, wysokie plony

Przydatność

Ploidalność tetraploid
Dojrzałość późna do bardzo późnej
Ploidalność tetraploid
Dojrzałość późna do bardzo późnej

Cechy agronomiczne

Wczesny rozwój wzrostu
5
pożywka
Wczesny rozwój wzrostu
5
pożywka

Skłonność do

Zimotrwalosc
5
pożywka
Przychylać się
6
średnio- lub silny
Powstanie kwiatostanów w następstwie
4
od niskich do średnich
Zimotrwalosc
5
pożywka
Przychylać się
6
średnio- lub silny
Powstanie kwiatostanów w następstwie
4
od niskich do średnich

Właściwości plonu

Trwałość
6
średni do wysokiego
Gęstość runi
6
średnio- lub gęsty
Wydajność suchej masy
6
średni do wysokiego
Plon suchej masy - I pokos
6
średni do wysokiego
Plon suchej masy - dalsze cięcia
6
średni do wysokiego
Trwałość
6
średni do wysokiego
Gęstość runi
6
średnio- lub gęsty
Wydajność suchej masy
6
średni do wysokiego
Plon suchej masy - I pokos
6
średni do wysokiego
Plon suchej masy - dalsze cięcia
6
średni do wysokiego

Podatności

Rdza
3
Niski poziom

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2020 oraz wyniki własne.

Rdza
3
Niski poziom

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2020 oraz wyniki własne.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 10/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.