Profil

Odmiana ARNANDO jest diploidalna i z oceną dojrzewania wynoszącą 7 znajduje się w późnym przedziale życicy trwałej. Odmiana charakteryzuje się niską lub średnią podatnością na rdzę oraz średnim do wysokiego poziomem plonowania w pierwszym pokosie, jak również plonu całkowitego. Jednocześnie ARNANDO ma niską skłonność do tworzenia kwiatostanów u potomstwa. Wytrzymałość jest w średnim i wysokim zakresie. Połączenie tych właściwości powoduje, że potencjał plonowania jest bardzo wysoki, ponieważ niewiele kwiatostanów u potomstwa wskazuje na wysoki udział liści, a tym samym dobrą jakość paszy objętościowej.

  • Wysoka wytrzymałość, niska podatność na rdzę
  • Osiąga wysokie plony, zwłaszcza w pierwszym pokosie
  • Wysoka gęstość darni i niska formacja kwiatostanów dla plonów liściastych

Przydatność

Ploidalność diploid
Dojrzałość średnia
Ploidalność diploid
Dojrzałość średnia

Cechy agronomiczne

Naciskanie uszu
7
Późno
Wczesny rozwój wzrostu
5
pożywka
Naciskanie uszu
7
Późno
Wczesny rozwój wzrostu
5
pożywka

Skłonność do

Zimotrwalosc
5
pożywka
Przychylać się
6
średnio- lub silny
Powstanie kwiatostanów w następstwie
3
Niski poziom
Zimotrwalosc
5
pożywka
Przychylać się
6
średnio- lub silny
Powstanie kwiatostanów w następstwie
3
Niski poziom

Właściwości plonu

Trwałość
6
średni do wysokiego
Gęstość runi
6
średnio- lub gęsty
Wydajność suchej masy
6
średni do wysokiego
Plon suchej masy - I pokos
6
średni do wysokiego
Plon suchej masy - dalsze cięcia
5
pożywka
Trwałość
6
średni do wysokiego
Gęstość runi
6
średnio- lub gęsty
Wydajność suchej masy
6
średni do wysokiego
Plon suchej masy - I pokos
6
średni do wysokiego
Plon suchej masy - dalsze cięcia
5
pożywka

Podatności

Rdza
4
od niskich do średnich

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2020 oraz wyniki własne.

Rdza
4
od niskich do średnich

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2020 oraz wyniki własne.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 10/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.