Profil

Mieszanka Futtertrio składa się z dwóch odmian życicy westerwoldzkiej diploidalnych i jednej odmiany tetraploidalnej.

Ponadprzeciętne właściwości plonowania, jakości i odporności na choroby tych odmian uzupełniają się wyśmienicie. Wszystkie odmiany wchodzące w skład mieszanki zostały wyhodowane w celu zastosowania także na poplony. Wszystkie rosną w bardzo szybkim tempie dając wysokie plony masy. Kombinacja odmian jest bardzo udanym związkiem: odmiany diploidalne cechują się wysoką zawartością suchej masy i dobrą strukturą paszy oraz wysoką zawartością cukrów, a tetraploidalne wyróżniają się wysoką strawnością i smakowitością.

Mieszanka wykazuje wysoki poziom odporności na choroby. Na uwagę zwraca szczególnie niska podatność na rdzę i mączniaki.

Użytkowanie:
Dojrzałość kiszonkową Mieszanka Futtertrio osiąga po 8 tygodniach. Użytkowanie kośne w fazie kłoszenia pozwala na uzyskanie najwyższej jakości paszy oraz uzyskanie szybkiego ponownego odrostu dla dalszego pastwiskowania do końca okresu wegetacji.
Dojrzałość pastwiskowa Mieszanki Futtertrio rozpoczyna się po zwarciu łanu (wysokość porostu ok. 15 cm). Ten termin następuje już po 6 tygodniach od zasiewu. Podział na kwatery powinien być tak wymierzony, aby ruń nie zdążyła przerosnąć i przejrzeć. W takim przypadku ilość niedojadów będzie niska.

  • Umożliwia wczesne wypasanie i jest wybitnie odpowiednia do kiszenia
  • Dostarcza kiszonkę o odpowiedniej strukturze, zgodnej z wymaganiami przeżuwaczy, z dużą zawartością suchej masy przy jednocześnie wysokiej strawności.
  • Wyróżnia się wyrównaną proporcją białka do energii
  • Gwarantuje wysokie pobranie paszy, podwyższając tym samym produkcję mleka lub mięsa z paszy podstawowej

Skład

100% Życica westerwoldzka
100% Życica westerwoldzka

Stanowiska

Suche
+
Normalne
+ + +
Wilgotne
+ + +
Murszowe
+ + +
Górzyste
+ +
Suche
+
Normalne
+ + +
Wilgotne
+ + +
Murszowe
+ + +
Górzyste
+ +

Wskazówki uprawowe

Ilość wysiewu 40 - 45 kg/ha
Nowy zasiew 40 - 45 kg/ha
Termin wysiewu od marzec do kwietnia
od 10. lipca do 15. sierpnia
Użytkowanie w ciągu roku 1
Ilość wysiewu 40 - 45 kg/ha
Nowy zasiew 40 - 45 kg/ha
Termin wysiewu od marzec do kwietnia
od 10. lipca do 15. sierpnia
Użytkowanie w ciągu roku 1

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 01/2021 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.